Tento projekt je podporován Mezinárodním Visegrádským fondem
Registrační číslo projektu: 21620227

Popis projektu

Setrvale klesající zájem studentů o studium přírodovědných a technických oborů nepříznivě ovlivňuje ekonomický a technický rozvoj zemí Visegrádu a negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost.
Prostřednictvím tohoto projektu proto chceme mladým lidem ukázat, že tyto disciplíny jsou pro kvalitu života zásadní a mají enormní rozvojový potenciál. V rámci projektu spolufinancovaného Mezinárodním visegrádským fondem připravujeme mezinárodní setkání s názvem „Silesian cross-border Workshop of Applied Physics“ (zkratka SWAP, Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky)“.
Cílem mezinárodního workshopu je umožnit studentům doktorského nebo magisterského studia, mladým výzkumníkům ze zemí V4, sdílet své vynikající výsledky výzkumu a vývoje v oblasti aplikované fyziky a příbuzných oborech (např. nanotechnologie, magnetooptika, elipsometrie, optika tenkých vrstev, jaderná fyzika, progresivní technologie porušování materiálů, atd.).

Program workshopu bude kromě prezentací studentů, přednášek a diskuse zahrnovat také exkurze ve výzkumných laboratořích organizátora setkání, Katedry fyziky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (laboratoře magnetooptiky, spektroskopie, elipsometrie, atd.) a polského partnera – Slezské univerzity v Katovicích (laboratoře výzkumu magnetismu, transmisní elektronové mikroskopie, atd.). Nedílnou součástí workshopu bude exkurze do dvou společností, které využívají nejnovějších výsledků vědeckého výzkumu v praxi a podílejí se na jeho rozvoji: ON Semiconductor a Hyundai Motor Manufacturing Czech. Účastníci zde shlédnou laboratoře, vlastní výrobu a technické zázemí.

Workshop poskytne příležitost pro další diskusi, sdílení zkušeností a vytvoří základ pro budoucí spolupráci s novými partnery. Účastníci projektu budou mít jedinečnou příležitost poznat nejzajímavější výsledky aplikovaného výzkumu ve dvou progresivních společnostech, které jsou umístěny v polsko-českém příhraničním regionu. Výsledkem projektu SWAP bude výměna zkušeností, znalostí a praktických dovedností v oblasti výzkumu a vzdělávání mezi zúčastněnými partnerských institucemi ze zemí Visegrádu.

Žadatel projektu:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Katedra fyziky
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Česká Republika
www.vsb.cz
www.kf.vsb.cz
odkaz na mapu zde

Partneři projektu:
Slezská univerzita v Katowicích
Bankowa 12, Katowice, 40-007
Polsko
www.us.edu.pl
http://www.smcebi.us.edu.pl/projekt-swap

Mezinárodní Visegrádský fond
Hviezdoslavovo námestie 191/9
811 02 Bratislava
Slo­venská Republika
www.visegradfund.org
www.facebook.com/visegradfund
www.twitter.com/visegradfund
www.plus.google.com/+VisegradfundOrgV4