Tento projekt je podporován Mezinárodním Visegrádským fondem
Registrační číslo projektu: 21620227

Cílové skupiny projektu

Projekt je zaměřen na akademické pracovníky, studenty a budoucí studenty VŠB – Technické univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Katovicích, a to především z kateder zaměřených na fyziku a technologii, a odborníky z průmyslových vývojových center. Akademici budou navazovat nové kontakty a diskutovat možnosti spolupráce na nových projektech na národní
a mezinárodní úrovni.

Studenti doktorského studia budou mít možnost se seznámit s vědeckou prací v rámci workshopu a na specializovaných exkurzích. Studenti magisterských oborů VŠB-TU Ostrava a další zájemci budou pozváni jako publikum na odborné prezentace a mohou se zúčastnit diskuse. Odborníci z průmyslu se setkají s perspektivními externími spolupracovníky nebo budoucími spolupracovníky svých výzkumných týmů.